Udvikling med folk og foreninger

Bent Nicolajsen hjælper organisationer, lokalsamfund og virksomheder med finde ud af, hvor I skal hen, og hvordan I kommer der hen.
Det handler om organisationsudvikling, processer og evalueringer.

Bent hjælper blandt andet:

  • lokalråd og borgerforeninger til at spille en mere strategisk rolle i udvikling af deres landsby
  • organisationer med at udvikle de gode idéer, når et nyt initiativ skal sættes i verden
  • foreninger med at få evalueret deres indsats i Danmark eller ude i verden
  • frie skoler med at formulere et nyt værdigrundlag sammen med medarbejdere og bestyrelse
  • landsbyildsjæle og kommunale embedsmænd til et mere konstruktivt samarbejde med hinanden
  • organisationer, som har brug for at komme en tur “op i helikopteren”

Bent Nicolajsen er en empatisk og resultatorienteret facilitator. Bent sørger for at, jeres proces bevæger sig fremad.  Samtidig oplever deltagerne, at de bliver hørt. De mange gode idéer, som er i rummet, kommer i spil. Og når vi går hjem igen, er ingen i tvivl om, hvad der nu skal ske.

I sit arbejde trækker Bent på mange års erfaring med foreningsarbejde i Danmark og ude i verden – som frivillig, folkevalgt og ansat.